PRAVILA:
 
https://partypek.si obdaruje z dvakrat po eno leseno črko z imenom po lastni izbiri.
Obdaritev poteka istočasno na Instagram profilu PARTYPEK in na Instagram profilu HEALTHY_YUMMY_KATY. Žrebanje bo potekalo ločeno za vsak profil. Na vsakemu profilu bomo ločeno izžrebali po enega pravilno prijavljenega udeleženca. Vsak udeleženec bo prejel eno leseno črko z imenom po lastni izbiri.
Za sodelovanje in pravilno udeležbo v obdarovanju je potrebno na profilu, preko katerega se prijavljamo, všečkati objavo, slediti Instagram profilu preko katerega se prijavljamo in v komentar označiti tri prijatelje. Vsak sodelujoči se lahko prijavi hkrati na obeh Instagram profilih.
 
Za leseno črko z imenom po lastni izbiri se lahko poteguješ od sobote, 10.8.2019, do petka, 16.8.2019, do 23:59 ure. Razglasitev rezultatov bo v soboto, 17.8.2019, v dopoldanskem času. Izmed vseh sodelujočih, ki bodo pravilno sodelovali, bosta skupno izžrebani dve osebi: na vsakem Instagram profilu po ena oseba.
 
1. V vseh primerih velja, da podarjena lesena črka z imenom po lastni izbiri ni zamenljiva za katerikoli drug izdelek oz. denarno nadomestilo. Dobitniki lesene črke z imenom po lastni izbiri morajo v roku sedmih dni od dneva razglasitve nagrajencev, organizatorju sporočiti sledeče podatke, ki bodo uporabljeni izključno za namen pošiljanja lesene črke: ime, priimek in naslov prebivališča.
2. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Instagram, ki:
– imajo v času nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejši od 18 let, – izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v obdaritvenem natečaju.
3. Prejemnik paketa se strinja, da organizator nagradne igre na Facebook ali Instagram profilu (preko katerega poteka obdaritev), objavi ime in priimek prejemnika ali njegov psevdonim, če se je prejemnik identificiral s psevdonimom in ne z osebnim imenom in priimkom. Oseba, ki jo sodelujoči označi v komentarju, lahko od sodelovanja odstopi v kolikor se z navedenimi pogoji ne strinja, na način, da izbriše oznako svojega imena ali psevdonima iz komentarja. V tem primeru je prijava obeh sodelujočih neveljavna.
4. Prejemnik lesene črke z imenom po lastni izbiri mora preko zasebnega sporočila na Instagram profilu PARTYPEK, preko katerega je potekalo obdarovanje, organizatorju sporočiti svoje točne osebne podatke za pošiljanje (ime, priimek in naslov). V primeru, da se izžrebanec v roku za prevzem paketa ne odzove, do te ne bo več upravičen. Organizator obdarovanja bo podatke, posredovane s strani sodelujočega, uporabil izključno za pošiljanje lesene črke z imenom po lastni izbiri, ki jo je izžrebanec pridobil s sodelovanjem. Če takšna komunikacija ni mogoča zaradi nepopolnih podatkov s strani sodelujočega, prejemnik nagrade izgubi pravico do nagrade.
5. Izžrebanci, ki se bodo odzvali v roku za posredovanje osebnih podatkov, bodo leseno črko z imenom po lastni izbiri prejeli po pošti.
6. V kolikor izžrebancu, zaradi kateregakoli razloga, lesene črke z imenom po lastni izbiri ni mogoče izročiti (na primer, izžrebanec črke ne prevzame, izžrebanec ne posreduje popolnega naslova ali posreduje napačen naslov), izžrebanec ni več upravičen do lesene črke z imenom po lastni izbiri in ta ne bo podeljena.
7. Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo obdarovanje, ga onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb, lahko izključeni iz sodelovanja v obdarovanju.
8. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba obdarovanja in sistema za njegovo izvedbo lahko povzročila sodelujočim in/ali tretji osebi, – nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev, – nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve, – kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v obdarovanju, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
9. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča obdarovanje. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
10. Vprašanja, ki se nanašajo na obdarovanje, lahko zainteresirani sporočijo prek osebnih sporočil na Instagram strani PARTYPEK ali na mail info@partypek.si
11. Varovanje podatkov: Sodelovanje udeleženca v tem obdarovanju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator obdarovanja hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja tega obdarovanja. Pridobljene osebne podatke bo organizator natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Ne bo jih posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in potrdilo o izročitvi nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Zahteva se pošlje pisno na naslov Sneberska cesta 58a, 1260 Ljubljana-Polje. Najkasneje v petnajstih dneh po prejemu zahteve bo udeleženec o tem tudi obveščen.
12. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
13. Organizator nagradne igre je PartyPek, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
14. Facebook ali Instagram nista na nikakršen način povezana s tem obdarovanjem in ne prevzemata nobene odgovornosti za njegovo izvedbo. S sodelovanjem v natečaju, se vsak udeleženec strinja s tem določilom.